0 items - 0.00лв.

Your shopping cart is empty

Why not add some items in our Shop
За контакт: borovprashec.original@gmail.com +359 884 09 02 25

Цялата линия дражета от серията APL Acumullit SA се произвежда в собственото производствено предприятие на компанията, разположено в Кишинев, столицата на Молдова. Това е 4500 квадратни метра, където на два етажа са разположени административни помещения, производствени линии, лаборатории за контрол и подобряване на качеството, специална лаборатория Acumullit SA, офиси на технолози, персонал, обслужващ оборудването и много други помещения, характерни за голяма фабрика. Заводът напълно затваря целия производствен цикъл на натрупаните дражета, като се започне със създаването на рецепти с определени свойства и завършва с опаковане и доставка до офиси в различни страни.

Всички апарати и оборудване, използвани при създаването на продукти, притежават сертификати за съответствие с международните стандарти, служителите, работещи с тях, са преминали пълно обучение и са сертифицирани като специалисти в производството на храни. Отделно, заслужава да се изясни, че самият завод има всички необходими сертификати за международния внос на продукти APL, положителни решения за проверка на качеството и спазване на заявените изисквания на регулаторните органи на Европейския съюз.