0 items - 0.00лв.

Your shopping cart is empty

Why not add some items in our Shop
За контакт: borovprashec.original@gmail.com +359 884 09 02 25

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ ЗАРЯД ВЪРХУ ОРГАНИЗМА НА ЧОВЕКА

by Borov Prashec

Като достоверна информация от медицинския справочник, ви обръщаме внимание на това, как помагат на човешкия организъм отрицателно заредените йони:

  • способстват за оптимизиране обмяната на веществата, за премахване на напрежението, за освежаване на организма и за повишаване на интелектуалните способности
  • повишават еластичността на кръвоносните съдове, разрушават вредните отлагания по стените на съдовете
  • намаляват честотата на онкологичните процеси
  • значително понижават електростатичното натоварване от работещите телевизори и компютърни монитори
  • премахват миризмите
  • оказват благоприятно оздравително влияние при: заболявания на дихателните органи, острите и хронични заболявания УНГ-органите (уши, нос, гърло), алергиите. При това съществено намалява рискът от остри респираторни заболявания и от други вирусни инфекции, повишава се имунитетът.

За съжаление, в съвременния живот ние сами сме си създали обкръжаваща среда, при която сградите и транспортните средства често са суперзаредени с вредни положителни йони, вследствие на това, че пластмасовите и металните вентилатори, филтри и климатици, флуоресцентното осветление, електричното и електронното оборудване, телевизионните и компютърните екрани, средствата за комуникации, изкуствените влакна в килимите, в дрехите и в тапицериите, намаляват нивото на отрицателните йони и увеличават количеството на положителните.

Отрицателните електрични заряди влияят върху работата на нервната система, върху кръвното налягане, тъканното дишане, обмяната на веществата, температурата на тялото, процеса на кръвотворене. При тяхното въздействие се променят физико-химичните свойства на кръвта, съдържанието на захар в кръвта, електрокинетичния потенциал на еритроцитите. И това далеч не е пълният списък. Тази универсалност на физиологичното въздействие на отрицателните електрични заряди се обяснява с това, че те влияят върху основните физико-химични процеси, които протичат в организма.

Share this article

Leave a comment