0 items - 0.00лв.

Your shopping cart is empty

Why not add some items in our Shop
За контакт: borovprashec.original@gmail.com +359 884 09 02 25

Какво се случва в организма на човек след прием на акумулиращи дражета APL

by Borov Prashec

Когато приеме акумулиращите дражета на APL, човек може по-добре да преодолява проблемите, които възникват от положителната йонизация и, разбира се, в резултат на употребата им да се излекува от болести.

От различните системи на организма, които са най-чувствителни и реагират при ползването на акумулиращите дражета, първо място заемат: кръвообращението (микроциркулацията), след това са сърдечно-съдовата, мускулната, храносмила-телната, пикочно-половата, нервната, ендокринната, дихателната и костната система.

Нека обърнем по-специално внимание на подобряването на кръвообращението на организма. Системата на кръвообращението осигурява на организма веществата, които са му необходими за жизнената дейност.

За доставянето на кислород в органите, тъканите и в клетките отговарят еритроцитите – червените кръвни телца, които имат естествен отрицателен заряд. По този начин, когато се движат в кръвта, благодарение на заряда, те се отблъскват едни от други и в резултат се наблюдава оптимално движение на кръвта и нормално доставяне на кислород и на хранителни вещества на ниво клетки.

Под въздействието на замърсената околна среда, на свободните радикали, натъпканата с нитрати и с Е-та храни, на некачествената вода и замърсения въздух, еритроцитите в кръвта започ-ват да губят своя естествен отрицателен заряд. В резул-тат на това в определени зони започва образуването на специфични групи еритроци-ти. Това от една страна затру-днява движението на кръвта – тя се движи по-бавно и от друга – доставянето на кисло-род в тъканите и в клетките става неефективно. Освен това, в определени тесни участъци на кръвоносната система тези групирани еритроцити не могат да преминат, което напълно нарушава кръвообращението.

Като цяло, нарушеното кръвообращение води до сериозни проблеми със съдовата система, и основно – до повишаване на артериалното налягане, а като следствие – до варикозно разширени вени и тромбофлебит.
Под въздействието на отрицателно заредените йони на акумулиращите дражета, еритроцитите в кръвта постепенно възстановяват своя отрицателен заряд. От това следва нормализиране на движението на кръвта, разбиват се еритроцитните натруп-вания, повишава се преносът на кислород и на хранителни вещества до всяка клетка и по естествен начин се нормолизират клетъчното хранене и обменните процеси в организма.
Благодарение на нормализирането на системата на кровообращението, се нормализира и се стабилизира артериалното налягане. Вследствие повишената скорост на движение на кръвта и премахнатото струпване на еритроцитите, кръвта престава да притиска стените на съдове и те спират да се разширяват. Трябва да се отбележи, че приемането на акумулиращите дражета на APL водят до стабилизиране на артериалното налягане, дори при хора с хронична хипертония.

Share this article

Leave a comment